Personel ve Disiplin Yönergesi Hazırlanması Hizmetleri

You are here:

Personel ve Disiplin Yönergesi

Personel ve Disiplin Yönergesinde çalışanın işletmedeki tüm iş ve işlemleri ile ilgili düzenlemeler yer alır. İzin alınması, mesaiye kalınması, ödüllendirme, terfi etme, hastalık durumu, evlilik durumu gibi işletme içi ve işletme dışı olaylara karşı işletme yönetiminin yaklaşımı ortaya konur. Çalışan işe başladığı anda hangi durumda nasıl davranması gerektiğini en baştan öğrenmiş olur. Bu açıdan Personel ve Disiplin Yönergesi oryantasyon programının en temel taşıdır denilebilir.


İş yaşamında çalışma ilişkileri değerlendirildiğinde, firma bağlılığı, yüksek güven, bireyselleşme ve takım çalışmaları üzerinde yoğunlaştığı görülecektir. Bu durum işletmelerde çok boyutlu ve üzerinde titizlikle çalışılmış Personel ve Disiplin Yönergesini daha da önemli hale getirmektedir. Maddi ve manevi her türlü hadiseye karşı ödül, ceza veya uygulanacak prosedür en baştan belli olduğundan dolayı Personel ve Disiplin Yönergesi ile çalışanlar arasında eşitlik sağlanmış olur. Bu durum işletmede huzuru ve iş barışını oluşturur. İşletmenin stratejik hedeflerine ulaşması yönetimin çalışanlar ile, çalışanların da kendi aralarında aynı hedefe ulaşmak için uyum içerisinde çalışması ile mümkündür. İşletme de esas olan davranışları ödüllendirme olsa da bazen çalışanlar işletmeye istemeyerek, dikkat etmeyerek ve bilinçsizce zarar vermek isteyebilir. Böyle bir durumda yönetim istemede, çalışanları yanlış davranışlardan uzak tutmak amacıyla bazı yaptırımlar uygular. Böylece işletmede disiplin yönetimi devreye girer.


Günümüzde esnek çalışma modellerinin başarısı ortada iken, disiplin, kurallar ve yaptırım kelimeleri modern yönetim anlayışına soğuk gelebilir. Fakat bir işletmede disiplin başarıya ulaşmada inkâr edilemeyecek bir gerçekliğe sahiptir. Disiplin bu kadar önemli olmakla birlikte büyük işletmelerde, çalışanların büyük çoğunluğunun uymakla yükümlü oldukları disiplin kurallarını tam olarak bilmedikleri araştırmalarla ortaya konmuştur.


Disiplin soruşturması, işyerinde disipline aykırı davranışların cezalandırılması amacını taşır. Mevzuatımızda 4857 sayılı İş Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki bazı düzenlemeler dışında, disiplin cezalarını genel anlamda düzenleyen ve bunların uygulanmasına yönelik usul ve esasları ortaya koyan yasal bir düzenleme bulunmadığından, mevzuatımızın genel hükümleri ile iş hukukunun genel ilkeleri, göz önünde bulundurulmalıdır.

Personel ve Disiplin Yönergesinin Faydaları

PERSONEL ve DİSİPLİN YÖNERGESİ HAZIRLANMASI HİZMETLERİ

Lilyum İnsan Kaynakları Danışmanlık Ekibi, işletmeyi çok iyi etüt ederek, uygulamaya dönük olacak şekilde işletmede huzuru ve disiplinin sağlanması noktasında Personel ve Disiplin Yönergesi Hazırlanması çalışmalarına rehberlik ve danışmalık hizmetleri verir.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI EKİBİMİZİN VERDİĞİ DİĞER HİZMETLER;

Lilyum Danışmanlık, insan kaynakları danışmanlığı ekibi, insan kaynağının performansını ve personel memnuniyetini en üst seviye çıkaracak şekilde çözümler üretir .

ABONE OLUN !

Personel ve Disiplin Yönergesi Hazırlanması konusundaki yenilik ve değişikliklerinden ve bu konudaki güncel haberlerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilirsiniz!

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.