STK Danışmanlığı

Hizmetlerimiz : Dernek Danışmanlığı Vakıf Danışmanlığı Sendika Danışmanlığı Spor Kulubü İktisadi İşletme Dernek Projeleri

İNSANLIK İÇİN GÖNÜLLÜ DAYANIŞMA
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Lilyum Danışmanlık, Sivil Toplum Kuruluşlarının kuruluş hedef ve amaçlarına ulaşmaları için STK’ların kurumsallaşmaları ve yeni proje geliştirmelerine kadar her alanda “Tek Çatı Altında Hizmet” parolası ile hizmet vermektedir.

Gönüllü kuruluşlar

Siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri kuruluş amaçlarına uygun olarak yürüten gönüllü kuruluşlara sivil toplum kuruluşları (STK) adı verilmektedir.

Güç kaynağı

Küreselleşme çağında sivil toplum örgütleri en önemli güç kaynaklarından biri haline gelmiştir.

Barışın teminatı

Demokratik, kimlikleri tanıyıcı, özgürlüğün ve barışın teminatı olan sivil toplum kuruluşları, toplumsal hayatta çok önemli rollere sahiptir.

İnsanlararası ilişkiler

Sivil toplum kuruluşları, insanların yalnızlaştığı günümüzde insanların bir araya gelmelerini sağlayarak birbirleri ile ilişkilerinin kopmasını önlemektedirler.

Toplumsal farklılıklar

Sanayileşme ile artan toplumsal farklılıklar birçok sivil toplum kuruluşunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Toplumsal uzlaşma

Bu farklılaşmaya rağmen sivil toplum kuruluşları toplumsal uzlaşmaya katkıda bulunurlar.

STK’ların Sosyal Fonksiyonları

Lilyum Danışmanlık, STK'ların, kuruluşundan, tüzük hazırlanmasına, muhasebe sisteminin kurulmasına ve kurumsallaşmalarına kadar tüm süreçlerde STK yönetimlerine rehberlik ve STK Danışmanlığı hizmeti verir.

Sivil toplum kuruluşları ‘toplumda kamuoyu oluşturma’ gibi bir işlevi yerine getirirler.

Sivil toplum kuruluşları, toplumla devlet arasında tampon olma işlevi görürler.

Siyasi idarenin uygulamaya koyduğu politikaların toplum tarafından benimsenmesi görevini üstlenir.

Sivil toplum kuruluşları, olağanüstü koşullar dediğimiz kriz dönemlerinde, sorunların çözülebilmesi için bir takım işlevler yüklenirler.

Sivil toplum kuruluşları tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyet gösterirler.

Sivil toplum kuruluşları vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini geliştirici görev üstlenir.

Sivil toplum kuruluşları, üyelerin demokratik zihniyetlerinin gelişmesini sağlar.

Siyasal alana baskı yapma, demokrasiyi topluma yerleştirme, sivil toplum alanları oluşturma gibi görevleri yerine getirir.

Sivil toplum kuruluşları devlet müdahalesine karşı negatif bir rol üstlenerek bireylerin temel hak ve hürriyetlerini devlete karşı korur

STK'lar devlet kanalıyla yürütülemeyen bir takım projeleri gerçekleştirirler.

STK DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA
VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER

Lilyum Danışmanlık STK’ların sorunsuz, eksiksiz ve verimli yönetilebilmesi noktasında STK yönetimine rehberlik ve STK Danışmanlığı hizmeti vermektedir. Alanında uzman personellerimiz STK mevzuatını anlık olarak takip etmektedir.

ABONE OLUN !

STK Danışmanlığı konusunda güncel değişimlerden ve gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.