İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Hizmetleri

You are here:

İşle İlgili Tüm İlişkilerin Koşulları İş Sözleşmesi İle Belirlenir

4857 Sayılı İş Kanunu, iş sözleşmesini ve türlerini ikinci bölümünde düzenlemiştir. Kanuna göre iş sözleşmesi; İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir şeklinde tanımlamıştır.


Çalışma ve iş dünyasının tarafları olan işçi ve işverenin huzur içinde çalışması, işlerin ne şekilde hangi sürelerde yapılacağı, aralarındaki iş bağı sonlandıracaklarsa bunun ne şekilde olacağı gibi iş ve işle ilgili tüm ilişkilerin koşulları iş sözleşmesi ile belirlenmektedir.


Çalışma barışının devam etmesi, tarafların herhangi bir yasal yaptırımla karşı karşıya kalmaması için iş sözleşmelerinin mevzuattaki şartları sağlayacak şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. İş sözleşmesi sadece işçinin hakkını korumaz işverenin de hakkını korur.


İşin, işçinin veya işin yer aldığı sektörden kaynaklı özellikli durumlar olabilir. Bu durumda iş sözleşmesinde bu özellikli durumlara mevzuata aykırı olmayacak şekilde yer verilmeli, işçinin ve işverenin hakkı korunmalıdır. Mesela işveren, işçinin niteliklerini arttıracak şekilde bir takım maliyetlere katlanabilir veya işçi iş ile ilgili ticari sır niteliğindeki bilgileri öğrenmek durumunda kalabilir. Buna benzer durumlarla ilgili iş sözleşmelerine tazminat hükümleri koymak işveren açısından son derece önemlidir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

Tam Süreli İş Sözleşmesi

İşçinin normal haftalık çalışma süresine bağlı olarak yapıldığı sözleşme tam süreli iş sözleşmesidir.

Kîsmi Süreli İş Sözleşmesi

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.

Çağrı Üzerine Dayalı İş Sözleşmesi

İYazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.

Uzaktan Çalışma Üzerine Dayalı İş Sözleşmesi

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri

Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir.

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMETLERİ

Lilyum Danışmanlık, işe alım hizmetleri sırasında yahut mevcut iş ilişkisi devam ederken işin ve işçinin özelliklerini dikkate alarak işverenin zarar görmesini engelleyecek şekilde işletmelere rehberlik ve İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Hizmetleri vermektedir.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI EKİBİMİZİN VERDİĞİ DİĞER HİZMETLER;

Lilyum Danışmanlık, insan kaynakları danışmanlığı ekibi, insan kaynağının performansını ve personel memnuniyetini en üst seviye çıkaracak şekilde çözümler üretir .

ABONE OLUN !

İş Sözleşmeleri konusundaki mevzuat değişikliklerinden ve bu konudaki güncel haberlerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilirsiniz!

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.