Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı

Hizmetlerimiz : Aydınlatma Metni Açık Rıza Formu Envanter Hazırlama Verbis Kaydı Politikaların Belirlenmesi

Anayasal Bir Hak!

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.”

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı

Kişisel Veriler Artık Güvende

Özel Hayatın Gizliliğini Koruyan Kanun!

24 Mart 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.

7 Nisan 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

KVKK ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin koruması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Dijitalleşmenin Olumsuz Sonucu

Kişisel Mahremiyet!

Dijitalleşmenin, internetin ve sosyal medyanın çok hızlı gelişmesi ile kişilerin mahremiyetinin korunması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Birçok ürünün pazarlaması bu bilgiler kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca kişilerin davranış ya da kullanım alışkanlıkları çeşitli yazılımlar ile tespit edilmekte, kişilere özel hizmet ya da ürün pazarlaması yapılmaktadır.

İyi niyetle bakıldığında faydalı olabilecek bu durum, kötü niyetli kişiler tarafından kişileri aldatmada ve suç işlemede kişilerin güvenliğini tehdit etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı

Kişisel Veri İhlali Durumunda Ne Olur?

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.” hükmü ile Kişisel Veriler öncelikle anayasanın teminatı altındadır. TCK 135ile 140 ıncı maddeler ile kişisel verilerin korunmasında yapılan ihlallerde suçun türüne göre bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

Ayrıca Kişisel Verileri toplarken aydınlatma ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen, veri sorumluları siciline kayıt olmayan mükellefler hakkında 6698 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince 20 Bin ile 1 Milyon arasında idari para cezası uygulanmaktadır.

verbis'e kimler kayıt olmalıdır!

01.

Gerçek ve Tüzel Kişiler

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

02.

Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleyenler

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

03.

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları,

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DANIŞMANLIĞI
KAPSAMINDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLERİMİZ!

Lilyum Danışmanlık, işletmelerin toplamış olduğu kişisel verilerin korunması, saklanması ve imha edilmesi noktasında işletmelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir

Farkındalık Eğitimi

Kişisel verilerle ilgili olarak süreçlere dahil olan birim yöneticilerine farkındalık eğitiminin verilmesi,

Envanter Hazırlanması

İşletmede elde edilen tüm kişisel verilerin sınıflandırılarak envanterinin hazırlanması,

Formların Hazırlanması

Aydınlatma yükümlülüğü formu, açık rıza formu, başvuru formunun hazırlanması,

Politikaların Hazırlanması

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi , Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikalarının hazırlanması,

Sözleşmelerin KVK Uyumu

Sözleşmelerin (İş, tedarik ve müşteri sözleşmeleri) incelenmesi ve KVKK’na uyumunun sağlanması,

Yönetmeliğin Hazırlanması

Personel ve Disiplin Yönetmeliğinin KVKK'ya uyumunun sağlanması, (mevcut değilse hazırlanması),

Kayıt Yapılması

Veri sorumlusunun kişisel veri envanterine uygun olarak VERBİS kaydının yapılması

Geçiş Süreci

İşletmenin KVKK'ya uyumunun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için 1 yıl boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesi,

ABONE OLUN !

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı kapsamındaki mevzuat değişikliklerini en güncel takip etmek için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.