Vergi Uzlaşmalarında Danışmanlık

You are here:

Vergi uyuşmazlıklarının mümkün olan en kısa sürede barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması vergi mükelleflerinin de lehinedir.

Vergi Uzlaşmalarında Danışmanlık

Vergi idaresi ile mükellefler arasında zaman zaman vergi kanunlarının yorumlanmasından kaynaklı ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklar vergi uyuşmazlığı olarak tanımlanır. Vergi uyuşmazlıklarının mümkün olan en kısa sürede barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması uyuşmazlığın tarafları olan hazinenin de vergi mükelleflerinin de lehinedir.

Vergi uyuşmazlıklarının yargıya gidilmeksizin idari aşamada hızlı ve adil bir şekilde çözümlenmesi için 213 saylı Vergi Usul Kanununda çeşitli müesseseler öngörülmüştür. Bunlar;

Düzeltme: Vergi hatalarının hatayı yapan vergi dairesince düzeltilerek ortadan kaldırılması

Cezalarda İndirim: Salınan vergi ve kesilen cezaların dava açılmadan ödenmesi durumunda cezanın bir kısmının affedilmesi

Pişmanlık-Islah: Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren durumun mükellef tarafından idareye haber verilmesi halinde vergi ziyaı cezası kesilmemesi ve kaçakçılık cezasına hükmolunmaması

Uzlaşma: Vergi yükümlüsü ile vergi idaresinin aralarında doğmuş veya doğacak uyuşmazlığı anlaşarak sona erdirmelerine ilişkin yöntemleri içeren uzlaş madır. Uzlaşmayı diğer çözüm yollarına göre önemli kılan, uyuşmazlıkların büyükçe bir kısmının bu yolla çözüme kavuşturulmasıdır.

Vergi uygulamalarındaki bir takım sorunların yargıya intikal etmeden idari aşamada çözüme kavuşturulması uzlaşma ile sağlanmaktadır. Vergi hukukunda uzlaşma, mükellef ve vergi idaresi arasındaki vergi yönlü uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın yargıya intikal etmeksizin barış yoluyla çözüme kavuşturulması durumudur.

Vergi uyuşmazlığının önceden tespit ve yargıya intikalinden önce çözüme kavuşturulması, yargı aşamasında geçen sürelerin önüne geçilerek vergi idaresinin tahsilini öne alması sebebiyle vergi idaresinin lehinedir. Ceza miktarında indirim ve muafiyet yolu ile ödenecek verginin ve vergi cezasının daha düşük bir tutar ile ödenmesinin yolunun açılması da mükellefin lehinedir. Uzlaşmada taraflar karşılıklı ödün vererek kendi lehlerine durum yaratmaktadırlar.

Lilyum Danışmanlık, Vergi Uzlaşmalarında Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Vermektedir.

Lilyum Danışmanlık Vergi Danışmanları, vergi idaresi ile mükellef arasında mükellefin lehine olabilecek durumları en sağlam tezlerle savunarak, mükellef menfaatine olabilecek en yüksek ceza miktarında indirim sağlama noktasında vergi uzlaşmalarında danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermektedir.

VERGİ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA
VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER

Lilyum Danışmanlık, vergi danışmanları vergisel problemin teknik boyutunu, hukuk danışmanları ise hukuki boyutunu tüm yönleri ile değerlendirir. Danışmanlarımız değerleme çalışması sonrasında işletme yönetimine vergisel problemin olabilecek alternatif çözümlerini anlaşılabilir basit bir dille rapor olarak sunar.

ABONE OLUN !

Vergi Uyuşmazlıklarında Danışmanlık konusunda güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.