Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinin Kullanılmasında Danışmanlık

You are here:

Vergi idaresi ile mükellefler arasında gerek vergi kanunlarının farklı yorumlanmasından kaynaklanan gerekse de vergisel uygulamalar sebebiyle uyuşmazlıklar çıkabilmektedir.

Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesinin Kullanılmasında Danışmanlık

Vergi idaresi ile mükellefler arasında gerek vergi kanunlarının farklı yorumlanmasından kaynaklanan gerekse de vergisel uygulamalar sebebiyle uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Re’sen, ikmalen ve idarece yapılan tarhiyatlar ile kesilen vergi cezalarına karşı mükellefler uzlaşma ve cezada indirim müesseseleri ile idare arasındaki uyuşmazlığı çözüme kavuşturabilmektedirler.

Mükellef uyuşmazlığı idari aşamada çözemezse bu seferde yargı merciine müracaat edebilir. İşte bu aşamada da uyuşmazlığın çözümü için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 379’uncu maddesi ile “kanun yolundan vazgeçme” müessesi ihdas edilmiştir. İlgili kanun maddesi ile vergi ve cezalara ilişkin ihtilafların mükelleflerin isteğine bağlı olarak kanun yolu aşamasında sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması, uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların tahakkuku ve tahsilinin sağlanması amaçlanmıştır.

İdare İle Mükellef Arasında Olabilecek Uyuşmazlık Türleri

Kanun yolundan vazgeçme, henüz kesinleşmemiş mahkeme kararları aleyhine kanun yolu aşamasında uygulama alanı bulur.

Mükelleflerin ihtiyari olarak kanun yolundan vazgeçmeleri için bir takım indirimler tanınarak, uyuşmazlık kanun yolu aşamasında giderilmeye çalışılmış, hatta ödeme aşamasında da ek indirim imkanı sunularak adeta mükellef özendirilmiştir. Kanun yolundan vazgeçme, henüz kesinleşmemiş mahkeme kararları aleyhine kanun yolu aşamasında uygulama alanı bulur.

517 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinin açıklamasında; vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, vergi idaresi tarafından ihtilafların sürdürülmeyeceği, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edeceği, bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacağı belirtilmiştir.

Lilyum Danışmanlık işletme ile idare arasındaki uyuşmazlık konusunu vergi danışmanları teknik olarak, hukuk danışmanları ile hukuki olarak derinlemesine inceler.

Vergi idaresi ile işletmeler arasında uyuşmazlık çıkması halinde hangi aşamada uzlaşmaya gidileceği veya ceza da indirim müessesinden yararlanılacağı yahut yargı yoluna gidileceği en nihayet kanun yolundan vazgeçme kararı alınacağı işletmeler açısından hayati ve stratejik hamlelerdir. Lilyum Danışmanlık işletme ile idare arasındaki uyuşmazlık konusunu vergi danışmanları teknik olarak, hukuk danışmanları ile hukuki olarak derinlemesine inceler. Yapılan analizler sonucunda uyuşmazlığın çözümü için bir karar varır. Bu kararını nedenleri ile işletme yönetimine rapor olarak sunar. Lilyum Danışmanlık işletme menfaatine olabilecek en doğru kararı alarak uyuşmazlıktan işletmenin en az zararla çıkmasını sağlar.

VERGİ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA
VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER

Lilyum Danışmanlık, vergi danışmanları vergisel problemin teknik boyutunu, hukuk danışmanları ise hukuki boyutunu tüm yönleri ile değerlendirir. Danışmanlarımız değerleme çalışması sonrasında işletme yönetimine vergisel problemin olabilecek alternatif çözümlerini anlaşılabilir basit bir dille rapor olarak sunar.

ABONE OLUN !

Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesinin Kullanılmasında Danışmanlık konusunda güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.