Vergi Afları Danışmanlığı

You are here:

Mükelleflerin vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamları ile verginin aslı vergi af kanunlarının kapsamına girmektedir.

Vergi Afları Danışmanlığı

Devletin toplaması gereken vergi gelirlerinde bir azalma meydana geldiğinde, mükelleflerle beyaz bir sayfa açma ihtiyacı doğduğunda zaman zaman vergi afları çıkarılmaktadır. Mükelleflerin vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamları ile verginin aslı vergi af kanunlarının kapsamına girmektedir.

Vergi affı, devletin vergi veya vergi cezalarından doğan alacaklarından tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmaktadır. Çıkarılan af kanunlarında siyasi af kavramı kullanılmamakta, bunun yerine, terkin, tasfiye, özel uzlaşma yoluyla tahsil, alacakların tahsilinin hızlandırılması, vergi barışı, tahsil edilmeyen alacakların yeniden yapılandırılması, milli ekonomiye kazandırma, matrah artırımı, torba yasa gibi ifadeler kullanılmıştır.

Vergi afları siyasi, ekonomik, mali, sosyal, psikolojik nedenlerle çıkarılmaktadır. Tür olarak Vergi aflarını 6 temel gurupta toplamak mümkündür. Bunlar;

Kapsam Açısından Vergi Afları
Vergi affının hangi vergileri kapsadığının belirlendiği aflardır. Örneğin; sadece Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi af kapsamına dâhil edilip diğer vergiler kapsam dışında bırakılabilir.

Süre Açışından Vergi Afları
Vergi affının hangi dönemleri kapsayacağının belirlendiği aflardır. Aflar genellikle belirli bir süreye bağlanarak çıkarılmaktadır.

Mükellef Açısından Aflar
Çıkarılan af kanununda yerli ya da yabancı mükelleflerin yararlanıp yararlanmayacağının belirtildiği aflardır.

Düzeltme Affı
Çıkarılan af kanunu ile mükelleflere hesaplarını yeniden gözden geçirme, bildirmekdikleri vergi matrahlarını cezasız olarak beyan etmelerine imkân tanınmaktadır. Düzeltme affı, vergi incelemesine mani değildir.

Kovuşturma Affı
Kovuşturma affı ile ödeme kolaylıkları sunulmakta, alacağının belli bir kısmından vazgeçilmekte başlamış olan vergi incelemeleri durdurulmaktadır.

İnceleme Affı
İnceleme affı ile devler mükellefin matrahına dair bir takım değişiklikler yapmasına izin vermekte ve af kanununu kapsayan dönemlerle sınırlı olmak üzere vergi incelemelerinden vazgeçmektedir.

Çıkarılan af kanunları bazen sadece belirli bir vergi grubuyla sınırlı olarak ve sadece belirli bir durumun varlığını için çıkarılabilir. Bu tarz çıkarılan kanunları yorumlamak ve pratiğe geçirmek oldukça kolaydır. Fakat bazen de oldukça geniş kapsamlı ve oldukça teknik af kanunları da çıkarılabilir. Karışık ve kapsamı geniş af kanunlarını çok iyi okumak ve iyi analiz etmek mükellefler açısından oldukça avantajlı bir durum yaratacaktır.

Lilyum Danışmanlık vergi danışmanları ile işletmeleri en az maliyetle en az yasal riske maruz kalacak şekilde af kanunundan faydalandırmaktadır.

Profesyonel bir danışmanlık hizmeti almadan, Af kanunundan yararlanılmış olmasına rağmen taktiksel olarak hata yapıldığından dolayı mükellefler vergi cezalarına muhatap kalabilmektedir. Lilyum Danışmanlık vergi danışmanları ile işletmeleri en az maliyetle en az yasal riske maruz kalacak şekilde af kanunundan faydalandırmaktadır.

VERGİ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA
VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER

Lilyum Danışmanlık, vergi danışmanları vergisel problemin teknik boyutunu, hukuk danışmanları ise hukuki boyutunu tüm yönleri ile değerlendirir. Danışmanlarımız değerleme çalışması sonrasında işletme yönetimine vergisel problemin olabilecek alternatif çözümlerini anlaşılabilir basit bir dille rapor olarak sunar.

ABONE OLUN !

Vergi Afları Danışmanlığı konusunda güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.