Vergi İncelemelerinde Danışmalık

You are here:

“…Bir beyiniz, bir kralınız olabilir, ancak, asıl korkulacak olan bir vergi memurudur…”

Bir Sümer Tabletinde Yazılıdır

Vergi İncelemelerinde Danışmanlık

Ülkemiz vergilendirme sistemi beyan esasına dayanır. Yani mükellef vergi hukukunu öncelikle kendi için kendisi uygular ve bu uygulamanın sonucunu ilgili mevzuat hükümlerine göre beyan eder. Vergilendirme sürecinin bu aşamasında vergilendirme işlemleri öncesi ve sonrasında devlet açısından hüsnü zanla kabul edilmiş bir bilinmezlik içindedir.

Devlet bu bilinmezliği hukuken açığa çıkarmak için vergi incelemesi yapar. Vergi incelemesi ile ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu incelenerek tespit edilir. Vergi incelemesi ile beyana dayalı vergi sisteminin sağlıklı ve etkin işlemesi sağlanır. Vergilendirme işlemlerinin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması vergi idaresine aittir.

Vergi idaresi mükelleflerin vergi yasalarına uyup uymadıklarını denetleme işlevini,

Vergi incelemesi tam ve sınırlı inceleme olmak üzere ikiye ayrılır.

Tam inceleme; yönetmelikte yapılan tarife göre, bir mükellef hakkında, bir vergi türü itibariyle bir veya birden fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde yapılan vergi incelemesini ifade etmektedir.

Sınırılı İnceleme; tam incelemede, bir vergi türü inceleme konusu yapılırken, sınırlı incelemede, tam inceleme dışında kalan her vergi türü inceleme konusudur. Sınırlı vergi incelemesi, bir vergi türü ile sınırlanmıştır.

Vergi incelemesinin sonucu olarak hazırlanan tutanak dikkat edilmeden imzalanırsa bunun telafisi çok zor olabilir.

Lilyum Danışmanlık, vergi idaresi tarafından yapılan vergi incelemelerinde, vergi inceleme sürecini en doğru şekilde yönetir. İncelemenin sağlıklı ve mükellef menfaatini sağlayacak şekilde yönetilmesi için inceleme elemanın istemiş olduğu bilgi ve belgeler üzerinden incelemenin hangi sürece doğru gideceğini öngörerek mükellefi bilgilendirir.

Vergi incelemesinin sonucu olarak hazırlanan tutanak dikkat edilmeden imzalanırsa bunun telafisi çok zor olabilir. Bu sebeple danışmanlarımız tutanağı çok dikkatli bir şekilde inceler. İnceleme tutanağı hakkında mükellef lehine ve aleyhine olabilecek vergisel durumları rapor eder. Danışmanlarımız tarafından değerlendirilen inceleme tutanağına komisyonda itirazda bulunulur yahut uzlaşma talep edilir. Tüm bu süreç mükelleflerle eşgüdüm halinde yönetilir.

VERGİ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA
VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER

Lilyum Danışmanlık, vergi danışmanları vergisel problemin teknik boyutunu, hukuk danışmanları ise hukuki boyutunu tüm yönleri ile değerlendirir. Danışmanlarımız değerleme çalışması sonrasında işletme yönetimine vergisel problemin olabilecek alternatif çözümlerini anlaşılabilir basit bir dille rapor olarak sunar.

ABONE OLUN !

Vergi İncelemelerinde Danışmanlık konusunda güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.