Vakıf Danışmanlığı

You are here:

VAKIFLAR, SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAYAN KURUMLARDIR

Vakıf Danışmanlığı

Vakıf Danışmanlığı, alanında uzman ve tecrübeli personeller tarafından yapılması gereken ciddi ve önemli bir iştir. Lilyum Danışmanlık, Vakıf kuruluş evraklarının hazırlanmasından Vakfın tescil edilmesine kadar olan tüm işlemleri uzman personelleri ile yerine getirmektedir.

Vakıf kurulduktan sonra da muhasebesinin tutulması, beyanname verilmesi, iç denetim raporunun hazırlanması, kullanılacak belgelerin bastırılması gibi Vakıflarla ilgili tüm işler uzman personellerimiz tarafından mevzuata uygun bir şekilde yapılmaktadır.

Vakıf Danışmanlarımız, vakfa hizmet, halka hizmet düsturu ile; işlerini dikkatle ve titizlikle yerine getirmekte olup Vakıfların, karşılaşabilecekleri mali, idari ve mevzuat uygulamaları konularında Vakıf Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Vakıf Nasıl Kurulur?

Yeni Vakıflar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil Ve İlanı Hakkında Tüzük, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre kurulur.

Özgülenecek bir malvarlığı ve malvarlığının özgüleneceği amaç vakıf kuruluşlarında iki unsur olarak öne çıkmaktadır. Vakfı amacı elbette hukuka uygun olmalı ve süreklilik arz etmelidir. Vakfa özgülenecek malvarlığı vakfın amaçları doğrultusunda sürekli faaliyet göstermeye yetecek kadar yeterli olmalıdır. Vakfa özgülenen malların mülkiyeti ile haklar tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer. Vakfedilen mal ve haklar içerisinde gayrimenkul yer alıyorsa tescile karar veren mahkeme, vakıf senedinin bir örneğini de ekleyerek vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesini tapu idaresine bildirir. Tapu idaresi bu bildirim üzerine, vakıf adına tescili yapar. Bu tescil işleminden de vakıf yöneticileri sorumludur. Gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilirler. Vakıf kurma iradesi Resmi Senetle veya ölüme bağlı tasarrufla gerçekleşir.

Resmi Senetle Kuruluş

Noterde düzenleme şeklinde hazırlanan resmi senetle gerçek veya tüzel kişiler vakıf kurabilirler. Noterler resmi senedin bir örneğini Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderir. Resmi senet noter tarafından onaylandıktan sonra yetkili mahkemeye müracaat edilir. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kaydolunur ve nihayetinde vakıf, Resmi Gazetede ilan edilir. Vakıf senedinde vakfın adının, amacının, bu amaca özgülenen mal ve hakların, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yerinin gösterilmesi zorunludur.

Ölüme Bağlı Tasarruf İle Kuruluş

Vakfedenin ölümünden sonra tescil edilmek üzere vakıflarda sulh hâkimi vakıf kurulmasına esas belgenin bir örneğini yedi gün içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderir. Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıflarda mahkemeye başvuru, ilgililerin veya sulh hâkiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce resen yapılır.

Lilyum Danışmanlık Olarak Vakıf Danışmanlığı Kapsamında Vermiş Olduğumuz Hizmetlerimiz aşağıdadır;

STK DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA
VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER

Lilyum Danışmanlık STK’ların sorunsuz, eksiksiz ve verimli yönetilebilmesi noktasında STK yönetimine rehberlik ve STK Danışmanlığı hizmeti vermektedir. Alanında uzman personellerimiz STK mevzuatını anlık olarak takip etmektedir.

ABONE OLUN !

Vakıf Danışmanlığı konusunda güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.