Siyasi Parti Kuruluşu Danışmanlığı

You are here:

DEMOKRASİLERİN TEMEL TAŞI SİYASİ PARTİLERDİR.

Siyasi Parti Kuruluşu Danışmanlığı

Siyasi Partiler, 5703 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda “Anayasa ve kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşkanı, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır.

Siyasi Parti Kuruluşu Danışmanlığı, uzman ve tecrübeli personeller tarafından yapılması gereken ciddi ve önemli bir iştir. Lilyum Danışmanlık, Siyasi Partinin kuruluş evraklarının hazırlanmasından tescil edilmesine kadar olan tüm işlemleri uzman personelleri ile yerine getirmektedir.

Siyasi Parti kurulduktan sonra da muhasebesinin tutulması, beyanname verilmesi, iç denetim raporunun hazırlanması, kullanılacak belgelerin bastırılması gibi Siyasi Parti ile ilgili tüm işler uzman personellerimiz tarafından mevzuata uygun bir şekilde yapılmaktadır.

KURULUŞTA İSTENİLEN BİLGİ VE BELEGELER NELERDİR?

Siyasi partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar.

A-Bildiri Formu ve Kuruculara ait bilgi ve belgeler

Siyasi partinin adı, genel merkez adresi ile kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtildiği, bütün kurucular tarafından imzalanmış bildiri formu,

Kuruculara ait;

-Nüfus kayıt örnekleri,

-Adli sicil belgeleri,

-Kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameleri,

-Kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programı.

B-Parti Genel Merkez Bildirimleri

– Kongre sonuç bildirimi,

– Organ değişikliği bildirimi,

– Kongre tarihi bildirimi,

– Adres değişikliği bildirimi.

C-Parti Teşkilatlarının Bildirimleri

– Kongre sonuç bildirimi,

–  Organ değişikliği bildirimi,

–  Kongre tarih bildirimi,

–  Adres değişikliği bildirimi.

Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alındı belgesi verilir. İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ve alındı belgesinin onaylı birer örneği ile bildiri eklerinin birer takımını üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderir.

KONGRELERİN YAPILMASI

Dernekler Kanununun, Siyasi Parti Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partilerin her kademedeki kongreleri için de uygulanır.

Şu kadar ki, parti tüzükleri ve yönetmelikleri, parti kongreleri için gerekli ilanın gazete ile yapılması şartını kaldırabileceği gibi, toplantı yeter sayısını ve yeter sayının sağlanamadığı hallerde birinci ve ikinci toplantı arasındaki süreyi de azaltabilir.

PARTİ ORGANLARINA GİRME VE ÇIKMA

Parti organları ve parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin; adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatlarının belirtildiği form ile ikametgâhları, nüfus cüzdanı örnekleri ve adli sicil belgeleri; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak onbeş gün içinde yazı ile bildirilir.

STK DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA
VERMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER

Lilyum Danışmanlık STK’ların sorunsuz, eksiksiz ve verimli yönetilebilmesi noktasında STK yönetimine rehberlik ve STK Danışmanlığı hizmeti vermektedir. Alanında uzman personellerimiz STK mevzuatını anlık olarak takip etmektedir.

ABONE OLUN !

Siyasi Parti Kuruluşu Danışmanlığı konusunda güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.