Konu : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Sayı : 2021/2 Tarih : 09.06.2021

08.06.2021 tarih ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) ile Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapılmıştır.

Seri: A Sıra No: 13 No.lu Tebliğ sirküler ekinde yer almaktadır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp