Konu : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Sayı : 2021/3 Tarih : 04.06.2021

03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

  1. Tevkifat Yapacak Belirlenmiş Alıcılara Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketleri dahil edilmiştir. (01.07.2021 tarihinden itibaren)
  2. KDV mükellefleri tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketlerine ifa edilen ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. (01.07.2021 tarihinden itibaren)
  3. Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenlenen sağlık hizmetleri için 5/10 tevkifat uygulanmayacaktır.
  4. 07.2021 tarihinden itibaren Kısmi tevkifata tabi olacak işlemlerde alt sınır KDV dahil 2.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  5. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltmeye ilişkin açıklmalara yer verilmiştir.
  6. Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere dair KDV istisnası uygulamasında değişiklik yapılmıştır.
  7. Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları KDV Kanunu 13/1-n bendi kapsamında KDV’den istisna tutulacak kitaplar arasına dahil edilmiştir. (03.06.2021 tarihinden itibaren)
  8. Gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın taşınmaz ticareti ile iştigal eden mükelleflerden sayılmıştır.
  9. Finansman gider kısıtlamasına tabi tutulan gider ve maliyetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabilecektir.
  10. Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmamasının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ sirküler ekinde yer almaktadır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp