Yatırım Teşvik Belgesi Alınması Danışmanlığı

You are here:

Yatırım Yapmadan Önce Bizimle İrtibat Kurun!

Lilyum Danışmanlık, Yatırım Teşvik Belgesi Alınması konusunda yatırımcılara rehberlik ve Yatırım Teşvik Belgesi Alınması Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Lilyum Danışmanlık, teşvik belgesinin alınması, revize edilmesi ve kapatılması hizmetlerini vermektedir.

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu kapsamda gelişmişlik seviyelerine göre 6 bölge oluşturulmuştur.

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları, Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları, Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları, Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları, Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları, Elektronik Sanayi Yatırımları, Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları, İlaç Üretimi Yatırımları, Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları, Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları, Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar olmak üzere 13 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların, asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL. olması, yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır), Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon ABD Doları olması gerekmektedir.

DESTEKLER

Yatırım Teşvik Sistemi İle Yatırımcıya vergisel, finansal, istihdama dönük ve yer tahsisi destekleri sağlanmaktadır.

Vergisel Destekler

Vergisel Destekler

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi veya İstisnası
KDV İadesi

İstihdam Destekleri

İstihdam Destekleri

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Nitelikli Personel Desteği

Finansman Destekleri

Finansman Destekleri

Enerji Desteği
Faiz veya Kar Payı Desteği
Sermaye Katkısı
Hibe Desteği

Yatırım Yeri İle İlgili Destekler

Yatırım Yeri İle İlgili Destekler

Altyapı Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi

Diğer Destekler

Diğer Destekler

İzin, Tahsis, Ruhsat
Lisans ve Tescil Kolaylığı
Kamu Alım Garantisi

Lilyum Danışmanlık
Güvenilir Çözüm Ortağınız

TEŞVİKLERDEN YARARLANDIRMA
HİZMET BİRİMİMİZ NE YAPIYOR?

Lilyum Danışmanlık, uzman personellerinin Yatırım Teşvik Belgesi Alınması Danışmanlığı kapsamında vermiş olduğu hizmetleri şunlardır;

Maliyet Hazırlar

Yatırımcıya, yatırım projelerinin maliyetini hazırlar.

Bilgi Notu Hazırlar

Yatırımcıya yürürlükte olan teşvikler üzerinden bilgi notları hazırlar.

Rehberlik Eder

Başvuru sürecinin başından yatırımın tamamlanmasına kadar olan süre boyunca rehberlik eder

Belge İşlemleri

Teşvik belgesini alır, ihtiyaç halinde teşvik belgesi revize işlemlerini yapar ve yatırım tamamlanınca belge kapatma işlemlerini yapar.

Gizlilik

Sektör içi ve dışı tüm paydaşlara karşı yatırımcının bilgilerini kimseyle paylaşmaz. Gizlilik esasıyla çalışır.

Deneyim

Teşvik Sistemi konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Yatırımcıyı yersiz yararlandırmalardan korur.

DANIŞMANLIK YAPTIĞIMIZ
TEŞVİK, DESTEK VE HİBELER

ABONE OLUN !

Yatırım Teşvik Belgesi Alınması Danışmanlığı kapsamında en güncel destek ve hibelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.