Türk Eximbank Kredi Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı

You are here:

İhracatçıların Yurtdışında Rekabet Güçlerini Artırmayı Hedefleyen Banka

24 Ocak kararları ile 1980 öncesi dönemde uygulanan ithal ikameci büyüme stratejisi terk edilerek, piyasa ekonomisinin kurumsallaşması yönünde adımlar atılmıştır. Yeni ekonomik modelin uygulanması sonucu ihracat artışı olmuştur. İhracatın bu durumuna süreklilik kazandırmak, dış ticaret finansmanını karşılayabilmek amacıyla Devlet Yatırım Bankası kurulmuştur. Daha sonra Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. adıyla düzenleme yapılmış em sonunda da Türk Eximbank olarak yeniden düzenlenmiştir.

Türk Eximbank’ın Ana Sözleşmesinde Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir şeklinde tanımlanmıştır.

TÜRK EXİMBANK'IN DESTEKLERİ

Türk Eximbank, dengeli, sağlıklı ve uluslararası rekabete açık ihracat politikalarının izlenmesine katkıda bulunmak için ihracatçıları destekler.

TÜRK EXİMBANK'IN ÜRÜN ve HİZMETLERİ

Lilyum Danışmanlık, destek kredilerinden yararlanmaları noktasında ihracat odaklı işletmelere Türk Eximbank Kredi Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Reeskont Kredisi, Sevk Sonrası Reeskont Kredileri, KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi, İhracata Hazırlık Kredisi, Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi, Sevk Öncesi İhracat Kredisi, Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı

Katılım Bankaları Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı, Katılım Bankaları Sevk Öncesi İhracat Kredileri, Katılım Finans Yatırım Kredisi

Turizm Kredisi, Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi, Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi, İhracata Yönelik Yatırım Kredisi, Özellikli İhracat Kredisi, Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı, Marka Kredisi, İhracat Alacakları İskonto Programı, Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı, Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi, Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı

TEŞVİKLERDEN YARARLANDIRMA
HİZMET BİRİMİMİZ NE YAPIYOR?

Lilyum Danışmanlık, uzman personellerinin Türk Eximbank Kredi Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı kapsamında vermiş olduğu hizmetleri şunlardır;

Finansman Maliyetini Hesaplar

Yatırımcıya, kredi desteğinin maliyetini ve destek dolayısıyla sağladığı avantajı hesaplar

Bilgi Notu Hazırlar

Yatırımcıya yürürlükte olan kredi destekleri üzerinden bilgi notları hazırlar.

Rehberlik Eder

Başvuru sürecinin başından yatırımın tamamlanmasına kadar olan süre boyunca rehberlik eder

Durum Analizi

İşletme büyüklüğüne uygun olarak işletmelerin teşviklerden faydalanmaları noktasında durum analizi yapar.

Gizlilik

Sektör içi ve dışı tüm paydaşlara karşı yatırımcının bilgilerini kimseyle paylaşmaz. Gizlilik esasıyla çalışır.

Deneyim

Teşvik Sistemi konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Yatırımcıyı yersiz yararlandırmalardan korur.

DANIŞMANLIK YAPTIĞIMIZ
TEŞVİK, DESTEK VE HİBELER

ABONE OLUN !

Kalkınma Ajansı Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı kapsamında en güncel destek ve hibelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.