Tübitak Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı

You are here:

YENİLİK-GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN MERKEZİ

Lilyum Danışmanlık, destek, teşvik ve hibelerden faydalanmaları noktasında teknoloji ve yenilik tabanlı iş fikrine sahip girişimcilere, rehberlik ve TÜBİTAK Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Planlı ekonomi modeline geçiş

TÜBİTAK, Türkiye’nin planlı ekonomi dönemine geçişiyle birlikte, 24 Temmuz 1963’te kurulmuştur.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya kısaca TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbidir.

Sürdürülebilir ekosistemin merkezi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye’de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, ulusal yenilik-girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve sürdürülebilirliğine destek veren programların merkezidir.

İsim Serüveni

“Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu” diye bilinirken, sonradan adı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” olarak değiştirilmiştir. Ardından “teknik” yerine “teknolojik” kelimesinin kullanılması ile 2005 yılında kurumun adı son halini almıştır.

Bilimsel Dergiler

Kurum, üç adet aylık popüler bilim dergisi yayınlamaktadır. Ayrıca 1000’i aşkın popüler bilim kitabı yayınlanmış ve doğrudan Türkiye’deki bilim camiasına hitap eden 12 adet hakemli çıkartmaktadır.

TÜBİTAK ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

1501

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir. Proje destek süresi en fazla 36 aydır. Programda bütçe sınırı bulunmamaktadır.

1503

Proje Pazarları Destekleme Programı

Ar-Ge proje önerilerinin gerçeleşmesi için proje işbirliği önerilerine katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen etkinliklerdir.

1507

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla yürütülecektir. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları hedeflenmektedir.

1511

TÜBİTAK Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Programda proje limitleri, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır

1511

TÜBİTAK Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Programda proje limitleri, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır

1512

Girişimcilik Destek Programı (BiGG)

Girişimcilik Destek Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi amaçlanmaktadır.

1513

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Teknoloji Transfer Ofisleri; Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

1514

Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)

Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

1515

Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)

Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı, Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla kurulan kuruluşların Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri hibe olarak desteklenecektir.

1601

Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan bu programda; özel sektörün ArGe ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir.

BİGG + Mentor Arayüzü

BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile açılmıştır.

SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

SAYEM çağrısı, ulusal yüksek/orta-yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla açılmıştır.

1602

TÜBİTAK Patent Destek Programı

1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedeflemektedir.

1707

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Siparişe dayalı Ar-Ge projeleri için KOBİ destekleme çağrısı, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projelerini desteklemeyi hedeflemektedir.

1702

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir.

TEŞVİKLERDEN YARARLANDIRMA
HİZMET BİRİMİMİZ NE YAPIYOR?

Lilyum Danışmanlık, uzman personellerinin TÜBİTAK Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı kapsamında vermiş olduğu hizmetleri şunlardır;

Maliyet Hazırlar

Yatırımcıya, yatırım projelerinin maliyetini hazırlar.

Bilgi Notu Hazırlar

Yatırımcıya yürürlükte olan teşvikler üzerinden bilgi notları hazırlar.

Rehberlik Eder

Başvuru sürecinin başından yatırımın tamamlanmasına kadar olan süre boyunca rehberlik eder

Durum Analizi

İşletme büyüklüğüne uygun olarak işletmelerin teşviklerden faydalanmaları noktasında durum analizi yapar.

Gizlilik

Sektör içi ve dışı tüm paydaşlara karşı yatırımcının bilgilerini kimseyle paylaşmaz. Gizlilik esasıyla çalışır.

Deneyim

Teşvik Sistemi konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Yatırımcıyı yersiz yararlandırmalardan korur.

DANIŞMANLIK YAPTIĞIMIZ
TEŞVİK, DESTEK VE HİBELER

ABONE OLUN !

TÜBİTAK Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı kapsamında en güncel destek ve hibelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.