KOSGEB Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı

You are here:

KOSGEB 1990 yılında İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur.

“Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayacağız” parolası ile KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin yanında yer alarak KOBİ’lerin sevgisini kazanmıştır.

KOSGEB Destekleri Nelerdir

Lilyum Danışmanlık, KOSGEB desteklerinden faydalanmaları noktasında KOBİ’lere rehberlik ve KOSGEB desteklerinden yararlandırma danışmanlığı hizmeti vermektedir.
 • Programın Amacı : Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

 • Geleneksel Girişimcilik Destekleri
  Programın Amacı : Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.
  Destek Tutarı :65.000,00 TL’ye kadar
 • İleri Girişimcilik Destekleri
  Programın Amacı : Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.
 • Destek Tutarı :365.000,00 TL’ye kadar
 • Programın Amacı :
 • a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayal yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
 • b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.
 • Destek Tutarı : Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon projeleri ve ürün geliştirmeye yönelik Ür-ge projeleri 750.000,00 TL’ye kadar
 • Proje teklif çağrıları ile 6.000.000,00 TL’ye kadar
 • Programın Amacı :
 • a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
 • b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
  sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.
 • Destek Tutarı : 6.000.000,00 TL’ye kadar
 • Programın Amacı : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.
 • Destek Tutarı : 6.000.000,00 TL’ye kadar
 • Programın Amacı : Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
 • Destek Tutarı : 480.000,00 TL’ye kadar
 • Programın Amacı : Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 • Destek Tutarı : 1.000.000,00 TL’ye kadar

 • Programın Amacı : Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.
 • Destek Tutarı : 10.000.000,00 TL’ye kadar
 • Programın Amacı : Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

 • Destek Tutarı : 60.000 $’a kadar

 • Programın Amacı : KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

 • Destek Tutarı : 300.000,00 TL’ye kadar

 • Programın Amacı : KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

 • Destek Tutarı : 500.000,00 TL’ye kadar faiz desteği

 • Programın Amacı : Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

 • Destek Tutarı : 3.800.000,00 TL’ye kadar

TEŞVİKLERDEN YARARLANDIRMA
HİZMET BİRİMİMİZ NE YAPIYOR?

Lilyum Danışmanlık, uzman personellerinin KOSGEB teşviklerinden yararlandırma danışmanlığı kapsamında vermiş olduğu hizmetleri şunlardır;

Maliyet Hazırlar

Yatırımcıya, yatırım projelerinin maliyetini hazırlar.

Bilgi Notu Hazırlar

Yatırımcıya yürürlükte olan teşvikler üzerinden bilgi notları hazırlar.

Rehberlik Eder

Başvuru sürecinin başından yatırımın tamamlanmasına kadar olan süre boyunca rehberlik eder

Durum Analizi

İşletme büyüklüğüne uygun olarak işletmelerin teşviklerden faydalanmaları noktasında durum analizi yapar.

Gizlilik

Sektör içi ve dışı tüm paydaşlara karşı yatırımcının bilgilerini kimseyle paylaşmaz. Gizlilik esasıyla çalışır.

Deneyim

Teşvik Sistemi konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Yatırımcıyı yersiz yararlandırmalardan korur.

DANIŞMANLIK YAPTIĞIMIZ
TEŞVİK, DESTEK VE HİBELER

ABONE OLUN !

KOSGEB Desteklerinden Yararlandırma Danışmanlığı kapsamında en güncel destek ve hibelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Tüm Hizmetler Tek Çatı Altında!

Finansal ve mali hizmetlerinden vergisel, kurumsallaşma ve insan kaynakları hizmetlerine kadar tüm hizmetler tek çatı altında

İletişim Formu

İletişim kurmak için info@lilyumdanismanlik.com adresimize mail atabilir yada +90 (312) 230 60 69 nolu telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

05xxxxxxxxx

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.